Tag Archives: việt nam

Khoá 25 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Khoá Quyết Chiến Tất Thắng—Đỗ Ngọc Châu

Năm 1968, sau cuộc tổng tấn công của Cộng Sản miền Bắc vào miền Nam Việt Nam bị thất bại , toàn thể dân chúng trên khắp 4 vùng chiến thuật đều sôi sục ý chí đấu tranh chống Cộng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bè Bạn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?